Các phiếu (phụ lục) đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng đã điều chỉnh theo công văn số 630 của Bộ GD&ĐT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:35' 07-04-2012
Dung lượng: 142.5 KB
Số lượt tải: 4734
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHỤ LỤC I
Phiếu Phó Hiệu trưởng tự đánh giá
(Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT
Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(Đã điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT )

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh
Trường Tiểu học: Đồng Kho 1
Họ và tên Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai - Năm học: 2011-2012
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị2. Đạo đức nghề nghiệp3. Lối sống, tác phong4. Giao tiếp và ứng xử5. Học tập, bồi dưỡng


Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Trình độ chuyên môn7. Nghiệp vụ sư phạm


Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học
8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý9. Quản lý học sinh10. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục11. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin12. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục13. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường


Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội
14. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh15. Phối hợp giữa nhà trường và địa phươngTổng điểmXếp loại


 1. Cách cho điểm:
- Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
- Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.
Các minh chứng:
1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Đánh giá chung:
1. Những điểm mạnh:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. Những điểm yếu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Đồng Kho, ngày 06 tháng 3 năm2012
(Chữ ký của Phó Hiệu trưởng)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHỤ LỤC II
Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng
(Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT
Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(Đã điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT )


Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh
Trường Tiểu học: Đồng Kho 1
Họ và tên Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai - Năm học: 2011-2012
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị2. Đạo đức nghề nghiệp3. Lối sống, tác phong4. Giao tiếp và ứng xử5. Học tập, bồi dưỡng


Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Trình độ chuyên môn7. Nghiệp vụ sư phạm


Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học
8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý9. Quản lý học sinh10. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục11. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin12. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục13. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường


Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội
14. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh15.
 
Gửi ý kiến