Gốc > Văn bản Đồng Kho 1 > Hiệu trưởng > (15 thư mục)


Báo cáo (192 bài)
Word-logo-small

BAO CAO CONG TAC RA SOAT, QUY...

Ngày gửi: 2017-12-19 16:10:40

Word-logo-small

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2017...

Ngày gửi: 2017-12-19 14:46:41

Word-logo-small

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Ngày gửi: 2017-12-19 14:41:05

Word-logo-small

KẾ HOẠCH QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢ...

Ngày gửi: 2017-12-19 14:35:26


Công văn (65 bài)
Word-logo-small

Hướng dẫn công tác tổ chức, c...

Ngày gửi: 2016-01-15 10:45:58

Word-logo-small

Công văn hướng dẫn bình xét, ...

Ngày gửi: 2015-03-20 17:03:35

Word-logo-small

Công văn Hướng dẫn chuẩn bị Đ...

Ngày gửi: 2015-03-20 16:33:41

Word-logo-small

Công văn hướng dẫn chuẩn bị h...

Ngày gửi: 2014-10-08 16:41:46Kế hoạch (240 bài)
Word-logo-small

Kế hoạch lao động tháng 01/2016

Ngày gửi: 2016-01-19 09:44:15

Word-logo-small

Kế hoạch tuần 23 năm học 2015...

Ngày gửi: 2016-01-19 08:59:16

Word-logo-small

Kế hoạch tuần 22/2015

Ngày gửi: 2016-01-11 13:55:54

Word-logo-small

Kế hoạch tuần 21 năm học 2015...

Ngày gửi: 2016-01-04 16:23:34


Word-logo-small

Quyết định kiểm tra việc thực...

Ngày gửi: 2016-02-23 07:55:42

Word-logo-small

Quyết định kiểm tra phong trà...

Ngày gửi: 2016-02-23 07:53:57

Word-logo-small

Quyết định kiểm tra việc quản...

Ngày gửi: 2016-02-23 07:52:47

Word-logo-small

Quyết định kiểm tra công tác ...

Ngày gửi: 2016-02-23 07:52:00


Word-logo-small

Nghị quyết Hội nghị cán bộ cô...

Ngày gửi: 2013-11-08 09:03:25

Word-logo-small

Nghị quyết Hội nghị cán bộ cô...

Ngày gửi: 2013-11-08 09:02:41

Word-logo-small

Nghị quyết Hội nghị cán bộ cô...

Ngày gửi: 2013-11-08 09:02:00

Word-logo-small

Nghị quyết Hội nghị cán bộ cô...

Ngày gửi: 2013-11-08 09:01:34


Quyết Định (211 bài)
Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban Coi ...

Ngày gửi: 2016-01-11 16:06:43

Word-logo-small

Biểu điểm thi đua Trường Tiểu...

Ngày gửi: 2016-01-11 16:05:39

Word-logo-small

Quy chế chuyên môn Trường Tiể...

Ngày gửi: 2016-01-11 16:04:36

Word-logo-small

Quyết định ban hành các quy đ...

Ngày gửi: 2016-01-11 15:36:19


Văn bản khác (105 bài)
Word-logo-small

BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực ...

Ngày gửi: 2015-12-19 10:51:22

Word-logo-small

Báo cáo tổng kết công tác hội...

Ngày gửi: 2015-09-10 15:45:44

Word-logo-small

Danh sách quy hoạch cán bộ gi...

Ngày gửi: 2015-04-24 15:54:19

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị bổ sung danh...

Ngày gửi: 2015-04-24 15:50:57


Giải trí (18 bài)
Word-logo-small

Cách xóa "Nhớ" trong Gmail

Ngày gửi: 2011-04-22 13:53:16

Slide0

Giành giật thành tích, đùn đẩ...

Ngày gửi: 2011-04-22 13:49:42

Slide0

Tiêu cực

Ngày gửi: 2011-04-22 13:48:08

Slide0

Tranh vui

Ngày gửi: 2011-04-22 13:46:45


Cá nhân (49 bài)
Word-logo-small

Tiểu phẩm: Phía sau bài văn

Ngày gửi: 2016-10-23 20:05:56

Word-logo-small

Mẫu Phiếu dự giờ mới (2015)

Ngày gửi: 2015-10-19 15:24:52

Word-logo-small

bản cam kết của phụ huynh về ...

Ngày gửi: 2015-09-10 08:43:41

Word-logo-small

Bản cam kết công tác xây dựng...

Ngày gửi: 2015-09-10 08:42:24


Word-logo-small

Công văn 4015/SGDĐT-GDTH Hướn...

Ngày gửi: 2016-01-19 07:34:37

Word-logo-small

Phụ lục kèm thông tư 03 của B...

Ngày gửi: 2015-11-02 10:22:45

Word-logo-small

THÔNG TƯ 21/2015/TTLT-BGDĐT-B...

Ngày gửi: 2015-11-02 10:11:30

Word-logo-small

THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT Quy...

Ngày gửi: 2015-11-02 10:02:15


Bài viết (0 bài)

Phổ cập (11 bài)
Word-logo-small

Quyết định thành lập đoàn tự ...

Ngày gửi: 2012-10-12 16:40:40

Word-logo-small

Quyết định kiện toàn ban chỉ ...

Ngày gửi: 2012-10-12 16:39:19

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị ban chỉ đạo ...

Ngày gửi: 2012-10-12 16:37:34

Word-logo-small

Báo cáo tình hình thực hiện c...

Ngày gửi: 2012-10-12 16:35:49


Word-logo-small

Cam kết chất lượng theo Thông...

Ngày gửi: 2013-11-11 10:45:21

Word-logo-small

Cam kết chất lượng theo Thông...

Ngày gửi: 2013-11-11 10:44:27

Word-logo-small

Cam kết chất lượng theo Thông...

Ngày gửi: 2013-11-11 10:43:56

Word-logo-small

Cam kết chất lượng theo Thông...

Ngày gửi: 2013-11-11 10:43:17


Thi đua (40 bài)
Word-logo-small

Bản Tóm tắt thành tích đề ngh...

Ngày gửi: 2014-07-01 11:48:09

Word-logo-small

Báo cáo thành tích đề nghị tặ...

Ngày gửi: 2014-07-01 11:46:50

Word-logo-small

Báo cáo thành tích đề nghị tặ...

Ngày gửi: 2014-07-01 11:45:49

Word-logo-small

Biên bản họp Hội đồng thi đua

Ngày gửi: 2014-07-01 11:44:07