BẢN ĐĂNG KÍ NÊU GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 09h:10' 02-10-2013
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1167
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
*
Đồng Kho, ngày 11 tháng 01 năm 2013

BẢNG ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Dành cho cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị)
------
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI
Chức vụ: Đảng ủy viên- Phó hiệu trưởng.
Đơn vị công tác: Trường TH Đồng Kho 1
Thực hiện Quy định số 14-QĐ/HU, ngày 10/12/2012 của ban Thường vụ Huyện uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Tôi đăng kí những nội dung nêu gương như sau:
I- Về tư tưởng chính trị
1- Giữ gìn tốt phẩm chất chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân.
2- Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân.
3- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4- Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
5- Thực hiện nói đi đôi với làm, phải là người gương mẫu đầu tàu đi trước, làm trước trong việc thực hiện quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
6- Vận động gia đình, người thân, giáo viên, nhân viên trong đơn vị và nhân dân chấp hành tốt quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
II- Về đạo đức, lối sống, tác phong
1- Thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
2- Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức nhà giáo, phong cách sư phạm. Kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
3- Sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
4- Gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; xây dựng lối sống giản dị, khiêm tốn; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh để thấu hiểu tâm tự, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi bản thân đang cư trú.
5- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
III- Về tự phê bình, phê bình
1- Gương mẫu trong thực hiện tự phê bình và phê bình để quần chúng noi theo.
2- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, khách quan, không nể nang, thiên vị, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm sẵn sàng nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm đó.
3- Tự phê bình và phê bình phải mang tính xây dựng và có lý có tình, trung thực, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;
4- Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu: để vu khống, nói xấu người khác, gây mất đoàn kết nội bộ.
IV- Về quan hệ với nhân dân
1- Chuẩn mực trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử lịch sự với đồng nghiệp và nhân dân.
2- Có tinh thần yêu thương tôn trọng, giúp đỡ mọi người.
3- Phong cách làm việc sâu sát, gần gũi nhân dân, trọng dân, thương dân, có trách nhiệm với nhân dân.
4- Phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và cán bộ dưới quyền, tiếp thu những ý kiến góp ý, phê bình của quần chúng để sửa chữa khuyết điểm của mình.
5- Gương mẫu thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
6- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đến học sinh, phụ huynh và nhân dân.
V- Về trách nhiệm trong công tác
1- Không ngừng tìm hiểu, học tập về tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh,
 
Gửi ý kiến