Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng Trường học thân thiện -Học sinh tích cực

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:00' 30-12-2011
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 04/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 24 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện phong trào
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”


Thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/07/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; Căn cứ kế hoạch số 406/PGD&ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2008 của phòng GD&ĐT Tánh Linh về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013, công văn số 60/PGD&ĐT-TH về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cấp tiểu học, trường tiểu học Đồng Kho 1 đã chủ động tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” từ năm học 2008-2009 và đến nay đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng sự kết hợp chặt chẽ của Hội cha mẹ học sinh và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
- Nhà trường đã đạt Mức chất lượng tối thiểu và đạt chuẩn Quốc gia Mức I từ năm 2003 nên có những thuận lợi khi thực hiện năm nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (Trong năm tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia có những điểm tương đồng với năm nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”)
- Lực lượng giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, yên tâm công tác, có tay nghề vững vàng, thường xuyên trau dồi chuyên môn - nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy khá tốt; luôn tích cực tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Học sinh ngoan ngoãn, biết chấp hành nền nếp, nội quy của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường
- Cơ sở vật chất khang trang, xanh, sạch đẹp, đủ trang thiết bị phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy và học và tổ chức các hoạt động ngoài giờ
- Ban Đại diện cha mẹ học sinh phối hợp khá tốt với nhà trường trong các hoạt động giáo dục.  
2. Khó khăn
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn rất nhiều. Cụ thể là phòng học, phòng chức năng thiếu quá nhiều chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu đổi mới hình thức dạy học, phương pháp dạy học, hoặc tổ chức học 2 buổi/ngày; tường rào, cổng trường, sân trường, chưa đạt yêu cầu với một trường chuẩn Quốc gia.
- Đời sống kinh tế của đa số phụ huynh trong vùng còn khó khăn nên sự đóng góp, hỗ trợ của phụ huynh dành cho nhà trường theo yêu cầu xã hội hóa giáo dục hiện hành hầu như không có.
- Đội ngũ giáo viên dạy các môn nghệ thuật, kỹ thuật, mỹ thuật còn thiếu; tỷ lệ  học sinh học yếu còn khá cao.
II. Kết quả thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường và Ban chỉ đạo
1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua
Theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhà trường đã ra Quyết định số 04/QĐ-HT ngày 20/9/2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường tiểu học Đồng Kho 1. Ban Chỉ đạo gồm 08 đồng chí, do đồng chí hiệu trưởng làm trưởng ban, có 02 đồng chí Phó Trưởng ban gồm 01 đồng chí phó hiệu trưởng và 01 đồng chí chủ tịch công đoàn, các thành viên còn lại là bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội, thanh tra nhân dân và các tổ trưởng. Hằng năm khi có sự thay đổi nhân sự, nhà trường đều ban hành quyết dịnh kiện toàn Ban Chỉ đạo.
1.2. Việc triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn từ 2008-2013
Gửi ý kiến