Báo cáo việc thựchiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:02' 05-06-2013
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 3963
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Ngọc)
ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
*
Số 19- BC/CB Đồng Kho, ngày 20 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO
kết quả lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khoá X) và Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XI) về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

I- Tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện
1- Tình hình triển khai
- Chi bộ Trường TH Đồng Kho 1 được thành lập vào ngày 03/02/2007, với tổng số 08 đảng viên. Từ khi thành lập đến nay chi bộ không có cấp uỷ vì vậy công việc của chi bộ chủ yếu do đồng chí bí thư đảm trách.
- Chi bộ đã kịp thời phổ biến và quán triệt nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) và kế hoạch số 30-KH/HU ngày 22/6/2007 của Ban thường vụ huyện ủy (khóa VI) và triển khai thực hiện cho phù hợp trong chi bộ.
- Sau khi được nghiên cứu các văn bản Chỉ thị số 10-CT/TW, của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) và kế hoạch số 30-KH/HU ngày 22/6/2007 của Ban thường vụ huyện ủy (khóa VI) toàn chi bộ và đặc biệt là đồng chí bí thư đã có ý thức vai trò vị trí của chi bộ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) và kế hoạch số 30-KH/HU ngày 22/6/2007 của Ban thường vụ huyện ủy (khóa VI) đã giúp cho chi bộ xác định phương thức nâng cao sinh hoạt chi bộ một cách hiệu quả.
2- Kết quả thực hiện
2.1- Đánh giá kết quả thực hiện của chi bộ
- Sau mỗi kì đại hội, chi bộ đã kịp thời ban hành quy chế làm việc của chi bộ. Trong đó quy định việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên viên chức được duy trì thường xuyên và được gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Với ý thức chấp hành cao, toàn trường không có cá nhân nào vi phạm những đều đảng viên không được làm hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Trong thời gian qua, bí thư chi bộ đã được tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo chi bộ.
- Chi bộ thực hiện tốt việc quản lý đội ngũ đảng viên, kịp thời xử lý vi phạm, kỷ luật Đảng, đồng thời thực hiện tốt việc giải đáp ý kiến phê bình chất vấn của đảng viên và chi bộ.
- Hàng tháng chi bộ đều thực hiện nghiêm chế độ và nội dung sinh hoạt định kỳ với nhiều nội dung phong phú.
2.2- Kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
- Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện uỷ, chức danh bí thư chi bộ được bố trí cho người đứng đầu nên thuận tiện cho việc lãnh đạo, quản lí. bên cạnh đó số lượng đảng viên chiếm trên 1/3 cán bộ, viên chức nên số đảng viên hiện có được phân công đảm trách tất cả các hoạt động của nhà trường nên đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng các sinh hoạt trong chi bộ.
- Việc sinh họat chi bộ được tổ chức định kì hàng tháng. Trước mỗi cuộc họp đều được lãnh đạo chi bộ bàn bạc, soạn thảo kĩ nội dung cuộc họp với nhiều nội dung phong phú. Đặc biệt trong cuộc họp luôn gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như kể chuyện về Bác Hồ, báo cáo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Chi bộ có
 
Gửi ý kiến