Biên bản bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 27-05-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 1654
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM XÉT
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian bắt đầu: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: Văn phòng Trường tiểu học Đồng Kho 1
Thành phần tham dự :
Chủ trì (chủ toạ): - Đ/c Cao Thống Súy, Hiệu trưởng
Thư kí: - Đ/c Hồ Thị Bích Duyên
Thành viên: - Toàn thể hội đồng sư phạm
* Nội dung: Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012
1. Bầu ban kiểm phiếu:
Hội đồng sư phạm nhà trường nhất trí bầu các đồng chí sau vào ban kiểm phiếu:
- Trần Thị An, Trưởng Ban.
- Nguyễn Thị Lành
- Hồ Thị Bích Duyên
2. Ban kiểm phiếu làm việc:
- Số phiếu được phát ra : 26
- Số phiếu thu vào: 26
- Số phiếu hợp lệ: 26
- Số phiếu không hợp lệ: 0
3. Kết quả kiểm phiếu:
TT
Họ và tên giáo viên
Chức vụ
Số phiếu/TS
Tỉ lệ
Ghi chú

1
Cao Thống Suý
Hiệu trưởng
26/26
100%
a

2
Nguyễn Thị Mai
Phó HT
25/26
96,2%
a

3
Nguyễn Minh Thanh
Giáo viên
26/26
100%
a

4
Thái Thị Thảo
Giáo viên
24/26
92,3%
a

5
Nguyễn Thị Hằng
Giáo viên
25/26
96,2%
a

6
Bùi Thị Lệ
Giáo viên
24/26
92,3%Biên bản kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.
Chủ trì Thư kíCao Thống Súy Hồ Thị Bích Duyên

 
Gửi ý kiến