Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự vào quy hoạch cán bộ nhiệm kì 2015-2020

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:40' 07-03-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09/BB-ĐK1

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT GIỚI THIỆU
CÁC CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Thời gian bắt đầu: Lúc 14 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2012.
Địa điểm: Tại phòng Hiệu trưởng
Thành phần tham dự:
Chủ trì Hội nghị: Đ/c Cao Thống Suý, Hiệu trưởng
Thành viên:
Đ/c Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
Đ/c Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn
Đ/c Hoàng Thị Ngọc Diễm, Bí thư chi đoàn
Thư kí:
- Đ/c Nguyễn Thị Hằng
Nội dung:
1. Đ/c Cao Thống Suý thông qua kế hoạch số 34/KH-PGD&ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2012: Kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí Giáo dục và Đào tạo (nhiệm kỳ 2015-2020).
2. Lấy phiếu giới thiệu các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Thành phần Hội nghị ghi tên các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng vào phiếu.
- Kết quả lấy phiếu giới thiệu như sau:
CHỨC DANH
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
SỐ PHIẾU
GHI CHÚ

HIỆU TRƯỞNG
1
Cao Thống Suý
Hiệu Trưởng
42
Nguyễn Thị Mai
PHT
3


PHÓ HIỆU TRƯỞNG
1
Nguyễn Thị Mai
PHT
42
Nguyễn Minh Thanh
Tổ Trưởng
43
Thái Thị Thảo
Tổ Trưởng
44
Nguyễn Thị Hằng
Chủ tịch Công đoàn
3- Đ/C Cao Thống Suý đề nghị thư kí lập danh sách và lí lịch trích ngang của các đ/c được giới thiệu sau đó gửi về các tổ lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức trong toàn trường để phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm trong hội nghị lần 2
Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
Chủ trì Thư kíCao Thống Suý Nguyễn Thị Hằng
Thành phần tham dự:Nguyễn Thị Mai


Hoàng Thị Ngọc Diễm
 
Gửi ý kiến