Biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh phó hiệu trưởng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:45' 07-03-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 7360
Số lượt thích: 3 người (Trần Thị Bích, Trần Văn Kỳ, Mã Thị Hiền)
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11/BB-ĐK1

BIÊN BẢN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM LẠI
CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2 năm 2012.
Địa điểm: Tại văn phòng trường.
Thành phần tham dự:
Chủ trì Hội nghị: Đ/c Cao Thống Suý, Hiệu trưởng
Thành viên:
Toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường: gồm 23 đ/c.
Vắng: đ/c Ánh & Duyên (P); Thuý nghỉ hộ sản.
Thư kí:
- Đ/c Nguyễn Thị Hằng
Nội dung:
1. Đ/c Nguyễn Thị Mai đọc bản tự kiểm điểm cho hội đồng sư phạm nhà trường nghe.
2. Đóng góp ý kiến góp ý cho đ/c Nguyễn Thị Mai:
* Đ/c Thái Thị Thảo:
- Đ/c Mai có chuyên môn vững vàng, có năng lực, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn.
- Quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp.
- Đ/c có ý thức kỉ luật cao.
- Khuyết điểm: Đôi khi giải quyết công việc còn thiên về tình cảm.
* Đ/c Hoàng Công Định:
Đ/c Mai tốt về mọi mặt.
* Đ/c Bùi Thị Lệ:
- Đ/c Mai có đạo đức tác phong mẫu mực, hoà đồng, tận tình giúp đỡ anh chị em. Gần gũi, quan tâm mọi người.
- Hoàn thành xuất sắc trong công tác quản lí. Đồng chí có chuyên môn tốt, có tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ.
* Đ/c Đỗ Thị Liên Hoa:
- Trong quá trình lãnh đạo chuyên môn, đồng chí nắm bắt, triển khai kịp thời.
- Nhiệt tình trong công việc, sống hoà đồng.
* Đ/c Nguyễn Hồng Thống Nhất:
- Đồng ý với các ưu điểm mà các đồng chí đã góp ý. Đ/c Mai là một cán bộ quản lí mẫu mực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương: đ/c Mai tốt, quan tâm giúp đỡ mọi người.
* Đ/c Hoàng Thị Cảnh: đ/c Mai có chuyên môn tốt, quan tâm giúp đỡ giáo viên mới ra trường.
* Đ/c Nguyễn Thị Hằng:
- Đ/c Mai có đạo đức tốt, hoà đồng, gần gũi, quan tâm giúp đỡ mọi người.
- Đồng chí có năng lực, chuyên môn tốt.
- Là một Phó Hiệu trưởng, đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, phối hợp tốt với các ban ngành trong nhà trường trong việc thực hiện các kế hoạch đề ra.
* Đ/c Cao Thống Suý:
- Đồng chí Mai có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống rất tốt. Tuy đảm nhiệm nhiều công việc, vừa là Phó Hiệu trưởng, vừa là một Bí thư Chi bộ nhưng đồng chí vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng và có khả năng phát triển trong việc thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
- Đề nghị đồng chí phát huy hơn nữa những ưu điểm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lí để đáp ứng tốt hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới giáo dục.
3. Bỏ phiếu tín nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng:
- Chỉ định Ban kiểm phiếu: đ/c Trần Thị An, Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Hồng Thống Nhất.
- Phát phiếu: số phiếu phát ra 22 phiếu.
- Ban kiểm phiếu làm việc.
- Kết quả: số phiếu đồng ý bổ nhiệm lại: 22/22 Tỉ lệ 100%.
Hội đồng sư phạm nhà trường đồng ý bổ nhiệm lại đ/c Nguyễn Thị Mai làm Phó Hiệu trưởng.

Biên bản kết thúc vào lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày.
Chủ trì Người viết


Cao Thống Suý Nguyễn Thị Hằng
 
Gửi ý kiến