Biên bản kiểm tra việc thực hiện nền nếp học tập, nền nếp sinh hoạt tập thể và hoạt động ngoài giờ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:10' 27-04-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 2973
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 21/BB-ĐK1
BIÊN BẢN
Kiểm tra chuyên đề nền nếp dạy và học, nền nếp sinh hoạt tập thể và hoạt động ngoài giờ
(Thực hiện theo Quyết định số 21/QĐ/KTNB-ĐK1 ngày 18/4/2012 của Hiệu trưởng trường TH Đồng Kho về việc kiểm tra chuyên đề nền nếp dạy và học, nền nếp sinh hoạt tập thể và hoạt động ngoài giờ )

Thời gian bắt đầu: 7 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2012
Địa điểm: Tại văn phòng trường.
Thành phần tham dự:
Chủ trì: Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng
Thành viên:
- Bà Nguyễn Thị Mai, P.Hiệu trưởng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Phụ trách - Thành viên
Thư kí: Bà Nguyễn Thị Hằng
Nội dung: Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra chuyên đề nền nếp dạy và học, nền nếp sinh hoạt tập thể và hoạt động ngoài giờ và kết quả như sau:
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giảng dạy nhiệt tình, thương yêu học sinh; Dạy đúng theo phân phối chương trình, đảm bảo đúng theo chuẩn KTKN. Tuy nhiên vẫn còn một vài giáo viên chưa quan tâm sâu sát đến học sinh, còn làm việc riêng trong giờ dạy.
Hầu hết học sinh đều có nền nếp học tập khá tốt. Tuy nhiên cũng còn một bộ phận học sinh ở một số lớp còn làm việc riêng chưa tích cực, tự giác học tập, phát biểu xây dựng bài; nền nếp học theo nhóm đôi lúc còn tổ chức một cách hình thức; chưa bảo quản tốt sách vở, đồ dùng học tập; trình bày trong vở chưa đúng quy định, tẩy xoá tuỳ tiện.
- Giáo viên tổ chức tiết SHTT có hiệu quả. Hướng dẫn học sinh đánh giá cụ thể các mặt hoạt động. Học sinh được trình bày ý kiến, phát huy tính dân chủ. Giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vi phạm của các em để có hướng giải quyết phù hợp hơn.
- Các hoạt động ngoại giờ được duy trì khá thường xuyên và nhiều hình thức. Những hoạt động này đã hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và tạo điều kiện cho các em có cơ hội rèn kĩ năng sống. Đôi lúc hoạt động ngoài giờ lồng ghép một cách gượng gạo, thiếu hiệu quả; có những nội dung lồng ghép hoạt động ngoài giờ được tổ trưởng lên ở lịch báo giảng lồng ghép vào các tiết thủ công, mĩ thuật, hát nhạc nhưng không được giáo viên dạy chuyên thực hiện.
* Kết luận:
- Trong dạy học cần quan tâm đến tất cả đối tượng HS. Tránh bỏ lớp làm việc riêng để lớp ồn ảnh hưởng đến việchọc tập của các lớp khác.
- Tăng cường xây dựng nền nếp học tập của học sinh theo hướng thân thiện, hiệu quả. Rèn cho các em có thói quen tốt trong học tập.
- Các tiết sinh hoạt tập thể cần lồng ghép các nội dung vui chơi giải trí như kể chuyện, hát, sắm vai…để buổi SHTT diễn ra trong không khí “lớp học thân thiện”
- Các buổi sinh hoạt ngoài giờ cần có chủ đề cụ thể và được thống nhất trong tổ chuyên môn để thực hiện thống nhất trong toàn tổ (Ít nhất mỗi tháng có một chủ đề)
Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA THƯ KÍCao Thống Suý Nguyễn Thị Hằng

 
Gửi ý kiến