KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN NĂM 2012-2013

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 08h:19' 18-12-2012
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2012- 2013


TT

Họ và tên GV

Trình độ CM

PCCM
Nội dung kiểm tra
Thời gian kiểm tra

Ghi chú

Toàn diện
QĐ14
TViệt
Toán
Môn khác


1
Bùi Thị Lệ
ĐH
1A

GVDG cấp huyện

2
Ng Thị Mai Trang
ĐH
1B

Thi GVDG trường

3
Nguyễn Thị Lành
CĐ
1C

x
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12


4
Võ Thị Thu Thuý
ĐH
2A

Thi GVDG trường

5
Trịnh Thị Kim Liên
CĐ
2B

GVDG cấp huyện

6
Đỗ Thị Liên Hoa
ĐH
2C

Phòng thanh tra

7
Lê Thị Thanh Lan
ĐH
3A

Thi GVDG trường

8
Thái Thị Thảo
CĐ
3B

GVDG cấp tỉnh

9
Lê Thị Ngọc Hạnh
ĐH
3C

Phòng thanh tra

10
Nguyễn Minh Thanh
ĐH
4A

GVDG cấp tỉnh

11
Trần Thị An
CĐ
4B

Thi GVDG trường

12
Nguyễn T Ánh Tuyết
ĐH
4C

GVDG cấp huyện

13
Trần Thị Khuyên
ĐH
5A

Thi GVDG trường

14
Hồ Xuân Ánh
ĐH
5B

x
Tháng 11
Tháng 10
Tháng 12


15
Ng Hồng Thống Nhất
ĐH
Nhạc

Thi GVDG trường

16
Hà Thị Hậu
CĐ
A văn

Phòng thanh tra

17
Hoàng Thị Cảnh
CĐ
T dục

x
Tháng 01
Tháng 02
Tháng 3
Thể dục 3,4,5

18
Phan T Ngọc Hiếu
CĐ
Tin
x


19
Trần Công Sơn
ĐH
T dục

x
Tháng 01
Tháng 02
Tháng 3


20
Nguyễn Thị Hằng
ĐH
DK

GVDG cấp huyện

 Đồng Kho, ngày 15 tháng 9 năm 2012
P. HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến