Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:49' 21-10-2013
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 2235
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 Số : 01/ KH
Đồng Kho, ngày 12 tháng 09 năm 2013


KẾ HOẠCH
PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU NĂM HỌC 2013– 2014
- Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Phòng Giáo dục – Đào Tạo huyện Tánh Linh;
- Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường Tiểu học Đồng Kho 1;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A trường Tiểu học Đồng Kho 1 đề ra kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu như sau:
I. Mục đích yêu cầu :
- Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, trọng tâm là không để học sinh ngồi nhầm lớp.
- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục học sinh đúng độ tuổi.
- Bổ sung một số kiến thức giúp học sinh đạt chuẩn kiến thức kĩ năng theo từng thời điểm.
II. Tình hình học sinh yếu:
Tổng số học sinh yếu tính đến sau khi khảo sát đầu năm 2013- 2014: 02 học sinh
Trong đó :
+ Yếu môn toán : 02 học sinh
+ Yếu môn Tiếng Việt : 01 học sinh
III. Nguyên nhân :
 - Học sinh mất căn bản kiến thức ở lớp dưới, đa số phụ huynh ít hoặc không có thời gian chăm sóc dạy dỗ con cái; trình độ phụ huynh còn hạn chế không biết cách dạy con em nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả giáo dục của lớp.
 - Học sinh chưa nhận thức được nhiệm vụ học tập hay nói thông thường là học sinh lười học, không chăm chỉ, chuyên cần.
IV. Biện pháp thực hiện
1. Biện pháp
GVCN trao đổi với học sinh và phụ huynh học sinh về tình hình học tập thực tế của từng học sinh, những đối tượng phải phụ đạo; Trao đổi cụ thể về nội dung phụ đạo, thời gian phụ đạo và biện pháp phối hợp để giao bài về nhà phụ huynh kèm cặp thêm.
GVCN dạy theo phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng, thường xuyên giao bài cho học sinh. Đồng thời lập sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh; hàng tháng có đánh giá sơ kết công tác phụ đạo ở tổ chuyên môn.
Phấn đấu đến hết năm học 100% học sinh của lớp đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn tại lớp đang học.
Xây dựng các đôi bạn cùng tiến trong lớp. Khuyến khích thành lập các nhóm học tập tại lớp và các nhóm học tập theo địa bàn dân cư để phát huy trí tuệ tập thể, sự hợp tác thân thiện trong học sinh.
Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội tham gia xã hội hoá giáo dục, động viên khuyến khích học sinh tích cực học tập.
Tăng cường nghiên cứu kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu của lớp đang trực tiếp giảng dạy.
Mỗi tháng cần lên kế hoạch phụ đạo có sổ theo dõi kết quả học tập của các em học yếu.
Trong buổi học chính thường xuyên quan tâm đến học sinh yếu nhất là học sinh đọc, viết chưa được thành thạo, chỉ yêu cầu học sinh đọc và viết.
Ngoài việc phụ đạo học sinh yếu trong buổi học chính giáo viên còn lên kế hoạch phụ đạo học sinh trái buổi.
2. Nội dung phụ đạo
2.1. Môn Tiếng Việt
Luyện đọc trôi chảy kết hợp viết Chính tả
Ôn Luyện từ và câu: đặt câu theo mẫu,..
Ôn lại từ loại: Danh từ, động từ, tính từ.
Rèn luyện văn viết thư, ôn luyện thể loại văn kể chuyện ...
Luyện đọc to, rõ các bài tập đọc. Viết chính tả rõ ràng, ít sai lỗi chính tả
Bước đầu viết được đoạn văn ngắn. Câu đúng ngữ pháp. Sau đó có đủ khả năng viết được bài văn có đủ bố cục.
2.2. Môn Toán
Ôn thuộc bảng nhân, chia đã học.
Rèn 4 phép tính đã học ở lớp dưới qua các dạng toán.
Ôn luyện đọc, viết các số có nhiều chữ số
Tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân. Rèn kỹ năng nhân, chia các phép tính về số tự nhiên, phân số, số thập phân, các dạng toán tìm thành phần chưa biết của phép tính.
Giải toán có lời văn; Cách đổi đơn vị đo độ dài
 
Gửi ý kiến