Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:51' 29-02-2012
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 1138
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOÀN THANH TRA SỐ 07 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN THANH TRA

Hôm nay vào lúc 10h00 ngày 12 tháng 01 năm 2012, tại văn phòng trường tiểu học Lạc Tánh 2, chúng tôi gồm:
Đoàn thanh tra: 1/ Ông Cao Thống Suý
2/ Bà Phạm Thị Thuý Hạnh
3/ Bà Bùi Thị Huyền Trâm

Đại diện trường tiểu học Lạc Tánh 2
1/ Ông Nguyễn Đức Tấn, Hiệu trưởng
2/ Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng
3/ Bà Nguyễn Thị Nhàn, CTCĐ
4/ Bà Cao Thị Quế, TT Tổ 1
5/ Bà Nguyễn Thị Tú, TT Tổ 2
6/ Bà Nguyễn Thị Mai, TT Tổ 3
7/ Bà Văn Thị Cẩm Hồng, TT Tổ 4
8/ Bà Võ Thị Thuỷ, TT Tổ 5
9/ Ông Phùng Xuân Thành, TPT

* Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-PGDĐT, ngày 04/01/2012 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh, Đoàn Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo tại Trường TH Lạc Tánh 2, đã tiến hành làm việc từ ngày 11/01/2012 đến ngày 12/01/2012, cụ thể như sau:
- Ngày 11/01/2012:
+ Từ 7h30’ đến 7h45’: Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 07/QĐ-PGDĐT ngày 04/01/2012 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo trường TH Lạc Tánh 2. Thông báo phân công trách nhiệm các thành viên trong Đoàn, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch Thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra.
+ Từ 7h45’ đến 8h00’: Nghe nhà trường báo cáo tóm tắt việc chỉ đạo và thực hiện công tác chuyên môn từ đầu năm học 2011 – 2012 đến thời điểm hiện nay của nhà trường.
+ Từ 8h00’ đến 11h30’ : Các thành viên trong đoàn thanh tra dự giờ giáo viên, kiểm tra hồ sơ theo phân công của đoàn.
+ Từ 13h30 đến 17h: Các thành viên trong đoàn thanh tra tiếp tục dự giờ và tiến hành kiểm tra theo các nội dung đã được phân công.
- Ngày 12/01/2012:
+ Từ 7h00 đến 10h00: Các thành viên trong đoàn thanh tra tiếp tục dự giờ và tiến hành kiểm tra các nội dung đã được phân công, hoàn tất hồ sơ thanh tra.
+ Từ 10h00 đến 10h30: họp Đoàn thanh tra để thống nhất biên bản.
+ Từ 10h30 đến 11h30’ : Thông qua biên bản với nhà trường.
Sau đây là kết quả thanh tra các nội dung:
I. Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo:
1. Nhận xét chung về phẩm chất chính trị, đạo dức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do Thủ trưởng cơ sở giáo dục cung cấp).
a. Ưu điểm:
Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, trong học sinh và trong nhân dân.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường tổ chức.
b. Nhược điểm: 0
2. Kết quả công tác được giao
a. Nhận xét chung về việc thực hiện quy chế chuyên môn
- Về hồ sơ chuyên môn
Ưu điểm:
Hồ sơ tổ khối thiết lập đầy đủ theo quy định. Hồ sơ giáo viên có đủ các loại theo quy định. Các loại hồ sơ được cập nhật kịp thời, đúng thời gian. Giáo án soạn đầy đủ và đúng phân phối chương trình; nội dung giáo án có chất lượng, thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò. Sổ theo dõi đánh giá xếp loại học sinh: cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác. Sổ dự giờ ghi chép chi tiết. Sổ chủ nhiệm cập nhật đầy đủ, kế hoạch soạn khá phù hợp với tình hình của lớp, của trường, của chuyên môn. Sổ họp ghi chép đầy đủ các cuộc họp hội đồng.
Nhược điểm:
Hồ sơ cá nhân:
- Giáo án nhiều tiết không cập nhật phần bổ sung; một số tiết tập viết chưa có mẫu chữ hoặc mẫu chữ sai; sửa sai trong giáo án chưa đảm bảo tính thẩm
 
Gửi ý kiến