Đề luyện thi Violympic vòng 10 Toán lớp 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:15' 03-01-2013
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người
Lớp 5
BÀI THI SỐ 1
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là …………………..
Câu 2: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ………………….
Câu 3: 40% của một số bằng 37,2 thì số đó là …………………
Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch ………………………. %.
Câu 5: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là …………………………..
Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là  …………………………..
Câu 7: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………………
Câu 8: Cho hai số có tổng bằng 86,1 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ nhất là …………………………………
Câu 9: 11 × 91,46 – 91,46 = ………………………….
Câu 10: 101 × 1,946 – 1,946 = ………………………………………
BÀI THI SỐ 2
Câu 1: 110% của 95 là …………………
Câu 2: 5% của 2011 là ………………….
Câu 3: 120% của một số bằng 9,6 thì số đó là …………………..
Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch  ……………….. %.
Câu 5: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là …………………….
Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 124,5 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ nhất là …………………..
Câu 7: Cho hai số có hiệu bằng 44,4 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 2 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là ………………………
Câu 8: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số thứ hai là  ……………………
Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = …………………
Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = ……………………

Bài thi số 4: Vượt chướng ngại vậtBÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: 25% của một số bằng 91,6 thì số đó là ……………………………..
Câu 2: 0,8% của một số bằng 1,2 thì số đó là ……………………………..
Câu 3: 45% của 75 là ………………………………
Câu 4: 5% của 2011 là ………………………………………….
Câu 5: Hai số có hiệu bằng 148. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2. Vậy số bé là ………
Câu 6:  Hai số có hiệu bằng 222,3. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là…………
Câu 7: Hai số có hiệu bằng 186,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số lớn là …………
Câu 8: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là ……………
Câu 9: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = ……………………………….
Câu 10: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 = …………………………


BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Hai số có tổng bằng 787,
Avatar

sao chỉ đưa luyện toán của lớp 4,5 không dzậy đại ca

Avatar

Hàng "hot" mà

 
Gửi ý kiến