Biên bản họp xét sáng kiến kinh nghiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 27-05-2013
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 2681
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2012-2013

I/Thời gian và địa điểm:
Vào lúc 7 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2013. Tại Trường TH Đồng Kho 1
II/Thành phần:
Các thành viên trong Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm trường Tiểu học Đồng Kho 1 gồm:
Cao Thống Suý Hiệu trưởng Chủ tịch
Nguyễn Thị Mai P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
Nguyễn Thị Hằng CTCĐ P. Chủ tịch
Nguyễn Minh Thanh Tổ trưởng tổ 4,5 Uỷ viên
Bùi Thị Lệ Tổ trưởng tổ 1 Uỷ viên
Thái Thị Thảo Tổ trưởng tổ 2,3 Uỷ viên
Hồ Thị Bích Duyên Thư kí Hội đồng Thư kí
III/Nội dung:
Căn cứ công văn số 122/PGD ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Phòng Giáo dục Tánh Linh; 202 / Sở GD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2007, v/v hướng dẫn tổ chức xét, đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm ;
Hội đồng khoa học nhà trường tiến hành xét, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của những cá nhân trong đơn vị như sau:
1/ Đề tài: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức học sinh giỏi đi tham quan hàng năm.
Người viết: Cao Thống Suý Chức vụ: Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Mai Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Người đánh giá: 1). Bùi Thị Lệ 2). Nguyễn Thị Hằng
- Đề tài được xác định rõ ràng, kịp thời, có tính chất thời sự và lâu dài kịp thời phục vụ cho giáo dục toàn diện học sinh.
- Nội dung trình bày phù hợp với đề tài, kết hợp được công tác của bản thân, thể hiện được tính tư tưởng, tính độc lập, tính chính xác và độ sâu sắc.
- Các phương pháp được sử dụng rõ ràng, mạch lạc thể hiện kinh nghiệm tổ chức cho học sinh đi du lịch hàng năm.
- Đạt tính hiệu quả tốt trong quá trình thực hiện, có giá trị phổ biến sâu rộng.
- Trình bày sạch đẹp, câu văn gọn gàng, mạch lạc.
Tổng điểm : 88 điểm, xếp loại A
2/ Đề tài: Một số phương pháp dạy so sánh phân số nhằm ứng dụng vào việc giải toán Violympic cho học sinh lớp 4.
Người viết: Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Người đánh giá: 1). Cao Thống Suý 2). Nguyễn Thị Mai
- Đề tài xác định rõ ràng.
- Nội dung trình bày phù hợp với đề tài kết hợp kinh nghiêm của bản thân, của các giáo viên khác.
- Thể hiện rõ phương pháp dạy so sánh phân số nhằm ứng dụng vào việc giải toán Violympic cho học sinh lớp 4..
- Đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện, có giá trị phổ biến trong việc phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Trình bày rõ ràng, sạch đẹp
Tổng điểm : 82 điểm, xếp loại A.
3/ Đề tài: Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập trong các tiết học vần lớp 1.
Người viết: Bùi Thị Lệ Chức vụ: Giáo viên
Người đánh giá: 1). Nguyễn Thị Mai 2). Thái Thị Thảo
- Đề tài xác định cụ thể, kịp thời phục vụ cho những vấn đề lâu dài của ngành Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung trình bày phù hợp với đề tài, kết hợp được kinh nghiệm của bản thân .
- Các phương pháp nêu được một số cách tổ chức cụ thể, rõ ràng.
- Đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện mang tính phổ biến trong khối 1.
- Trình bày sạch đẹp, câu văn gọn gàng.
Tổng điểm : 73 điểm , xếp loại B
4/ Đề tài: Kinh nghiệm sử dụng kênh hình trong việc dạy các bài tập đọc ở tiểu học.
Người viết: Thái Thị Thảo Chức vụ: Giáo viên
Trịnh Thị Kim Liên Chức vụ: Giáo viên
Người đánh giá: 1). Cao Thống Suý 2). Nguyễn Minh Thanh
- Đề tài xác định cụ thể, kịp thời phục vụ cho những vấn đề lâu dài của ngành Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung trình bày phù hợp với đề tài
- Các phương pháp nêu được một số kinh nghiệm sử dụng kênh hình trong việc dạy các bài tập đọc ở Tiểu học. Biện pháp thể hiện rõ ràng.
- Đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện.
- Trình bày sạch đẹp, câu văn gọn gàng
 
Gửi ý kiến