0-QM tien dạy them tiet T9-2014 (TT07-2013)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nang
Ngày gửi: 09h:57' 05-12-2014
Dung lượng: 270.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHỤNG HIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PHƯƠNG PHÚ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ SỐ TIẾT DẠY CỦA GIÁO VIÊN PHỔ CẬP TRƯỜNG TH PHƯƠNG PHÚ 1
Từ ngày 11 tháng 08 đến 31 tháng 08 năm 2014
Số tuần thực dạy trong tháng: 3
TT Họ và tên GV Chức vụ Môn Lớp dạy Tổng số tiết/tháng Ký tên
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
SL Số tiết SL Số tiết SL Số tiết SL Số tiết SL Số tiết TS lớp TS tiết
1 Nguyễn Văn Tuân GVPC Đạo đức 3 9 1 3 1 3 1 3 2 6 8 24
- - - - - - -

"Phương Phú, ngày tháng năm 2014"
Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG


" - Chỉ nhập những cột màu đen, các ô có chữ màu xanh (có công thức) và đã bị khóa băng mật mã"
" - Khi phân công GVPC dạy đạo đức nên tránh những lớp GVcó chức vụ, nếu không đủ thì mới kê đối với những GV có chức vụ"
 
Gửi ý kiến