BÁO CÁO BÌNH ĐẲNG GIỚI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 16h:17' 10-11-2017
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN TÁNH LINH
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /BC-ĐK1


Đồng Kho, ngày 20 tháng 05 năm 2017


BÁO CÁO
TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI


TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
1. Công tác ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Luật
Hàng năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động ‘Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới”. Các hoạt động về bình đẳng giới được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm, thường xuyên thực hiện.
Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ: kế hoạch chuyên đề về Bình đẳng giới của ngành được triển khai tới đội ngũ CBNGNLĐ kịp thời và đầy đủ.
2. Công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được đẩy mạnh ở nhà trường và được lồng ghép với nhiều hình thức và nội dung khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền được tăng cường cả về chất lượng, số lượng và hình thức đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người đối với công tác Bình đẳng giới; quan tâm, chăm lo cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
Tổ chức tuyên truyền công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới: Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006: Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, những chủ trương, chính sách pháp luật về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính trước khi sinh do lựa chọn giới tính thai nhi.
Không ngừng củng cố phong trào xây dựng gia đình văn hoá: vợ chồng bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, bền vững; giáo dục trẻ em ngoan, học giỏi, tiến bộ vượt bậc, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; phòng và chống bạo lực trong gia đình.
Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 đã tổ chức lồng ghép phổ biến các văn bản luật về bình đẳng giới, tuyên truyên vai trò, vị trí và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ; Sinh hoạt chuyên đề, giao lưu tìm hỉểu về nội dung Đề án 343.
3. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế tại cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới
Công tác tổ chức và bộ máy cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của nhà trường thường xuyên được kiện toàn, phù hợp với thực tế của đơn vị, đảm bảo mỗi bộ phận đều có cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới
Hàng năm đều tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới cho các đồng chí Ban chấp hành Công đoàn, cán bộ pháp chế cơ quan, cán bộ Đoàn. Cử cán bộ tham gia tích cực các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác bình đẳng giới,
5. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới
Hàng năm triển khai và thực hiện tốt các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó có Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Nâng cao năng lực, kiến thức cho đội ngũ cán bộ thanh tra về bình đẳng giới, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
6. Công tác đảm bảo thực hiện các quy định bình đẳng giới trong công tác tổ chức và hoạt động tại các cơ quan, đơn vị (đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng các mục tiêu
 
Gửi ý kiến