BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN VẬN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 16h:20' 10-11-2017
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
*
Số 06-BC/CB Đồng Kho, ngày 15 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO
tình hình, kết quả 07 năm thực hiện Quyết định số 160-QĐ/HU, ngày 19/11/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thực hiện công văn số 215-CV/ĐU ngày 22/8/2017 của Đảng ủy xã Đồng Kho về việc báo cáo kết quả 07 năm thực hiện quyết định số 160-QĐ/HU, ngày 19/11/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy, chi bộ trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo việc thực hiện như sau:
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHÀ GIÁO VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
Trong những năm qua, tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường ổn định về mọi mặt. Đội ngũ của nhà trường có niềm tin vào sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường nên yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
Tình hình đời sống của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:
- Chi bộ đã kịp thời phổ biến, quán triệt Quyết định số 160-QĐ/HU, ngày 19/11/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đến từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong trường.
- Chi bộ đã cụ thể hóa Quyết định số 160-QĐ/HU, ngày 19/11/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị để thực hiện trong trường.
- Hằng năm chi bộ cũng đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 160-QĐ/HU, ngày 19/11/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
2. Kết quả thực hiện:
2.1. Đối với đội ngũ nhà giáo và người lao động của nhà trường:
- Đầu mỗi năm học Chi bộ nhà trường tổ chức cho giáo viên và nhân viên toàn trường nghe báo cáo một số chuyên đề liên quan đến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của ngành giáo dục.
- Thông qua tổ chức Công đoàn trường, lãnh đạo nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đội ngũ nhà giáo và người lao động.
- Hằng năm, lãnh đạo nhà trường tiến hành lấy ý kiến toàn thể giáo viên, nhân viên về các quy chế của nhà trường (quy chế hoạt động, khen thưởng, tuyển dụng, chi tiêu nội bộ,…) để tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung các quy chế cho phù hợp.
- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức một năm một lần để lãnh đạo nhà trường có thể lắng nghe ý kiến góp ý của toàn thể giáo viên và công nhân viên.
- Chi ủy luôn nắm chắc các hoạt động đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên), định hướng các hoạt động của đoàn thể, hầu hết các hoạt động của đoàn thể cấp ủy đều nhận được báo cáo từ BCH các đoàn thể. Chi ủy phân công các cán bộ đảng viên có kinh nghiệm để hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể đặc biệt là đoàn thanh niên.
2.2. Đối với học sinh
- Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, BGH nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành nội quy, quy định của nhà trường. Giáo dục các em chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Thông qua giáo viên chủ nhiệm, nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như năng lực học tập của các em để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
- Cuối mỗi năm học, nhà trường tiến hành khen thưởng các em có thành tích học tập tốt, có ý chí phấn đầu khắc phục khó khăn trong học tập.
2.3. Đối với cha mẹ học sinh
- Thông qua các buổi họp phụ huynh học sinh, nhà trường tiến hành thông báo công khai đến toàn thể phụ huynh học sinh các khoản thu của nhà trường. Các khoản thu cần lấy ý kiến của phụ huynh, nhà trường đều tiến hành cho lấy ý kiến và đều nhận được sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh.
 
Gửi ý kiến