BÁO CÁO CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 16h:22' 10-11-2017
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
*
Số 11-BC/CB Đồng Kho, ngày 23 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO
Thành tích đề nghị khen tặng chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở năm 2017

I/ tình hình
1. Tình hình chung:
Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Kho 1 thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn các thôn 2, 3 và 4 của xã Đồng Kho .
Tổng số Đảng viên cuối năm 2017 là  09 đảng viên.
Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 09  đ/c.
Đảng viên dự bị là : 0 đ/c.
Đảng viên nữ là : 07  đ/c.
Tổng số CBGVNV do chi bộ quản lý là: 24 người.
Trong đó : Cán bộ quản lí: 02 người; giáo viên: 18 người; nhân viên: 04 người
2. Thuận lợi.
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Đồng Kho, của lãnh đạo Ngành Giáo dục trong mọi hoạt động của nhà trường.
- Toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên.
3.  Khó khăn
- Cán bộ, đảng viên đều phải đảm nhận công tác dạy học và kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác nên có phần ảnh hưởng đến công tác của chi bộ phân công.
II/  Nội  dung báo cáo đề khen
1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo triển khai, cụ thể hóa -và thực hiện các nhiệm vụ, công tác chuyên môn:
- Công tác Giảng dạy và học tập: Trong năm học đã thực hiện dạy đủ các môn học, đúng chương trình do BGD & ĐT ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT; dạy đúng kế hoạch; đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương. Thường xuyên chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Tổ chức có hiệu quả việc dạy học tích hợp các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông. Trong năm học đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nhiều nội dung phong phú như tổ chức trò chơi, hội thi, chăm sóc cây xanh, vệ sinh, trang trí lớp…góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngoài ra, việc thực hiện tích hợp nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp vào các môn mĩ thuật, thủ công, âm nhạc được duy trì thường xuyên.
- Công tác PCGDTH-CMC: Trong năm học đã thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường”, huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra học các lớp. Không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Không có trẻ thất học trong độ tuổi phổ cập. Duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ.
- Công tác quản lí: Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lí trong năm học. Trong quá trình tổ chức hoạt động luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, quản lí của các cấp quản lí giáo dục, của địa phương. Trong năm học, nhà trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người dạy, người học và các quyền lợi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện công khai, minh bạch việc đánh giá xếp loại thi đua, thu – chi tài chính, quản lý tài sản…
- Công tác kiểm tra nội bộ: Công tác này được triển khai thường xuyên, trong đó công tác kiểm tra được thực hiện với tất cả các hoạt động của Trường, đặc biệt là việc thực hiện kỷ cương trong giảng dạy, học tập, cũng như các quy định của nhà nước, của nhà trường.
- Công tác tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, Học sinh tích cực”: Tiếp tục thực hiện phong trào đã triển khai từ những năm học trước, nhà trường đã triển khai một cách đồng bộ các nội dung của phong trào thi đua.
- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Thường xuyên tham mưu các ngành, các cấp, các đoàn thể trong xã hội để đầu tư trang bị thêm cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Đến thời điểm này nhà trường vẫn duy trì danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ I và đang tiếp tục phấn
 
Gửi ý kiến