Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đàm Trang Nhung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nhungnhitc
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tông Lạnh 2
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Giới thiệu chuyên môn; Giáo viên Tiểu học
Xác thực bởi Đào Xuân Hùng, Đàm Hồng Vân
Đã đưa lên 245 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 641 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25528 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này