Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Minh Thanh
Giới tính Nam
Website https://thanhmai10101975.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Bình 2
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Xác thực bởi Thái Bá Tuấn, Mai Thiện Chánh
Đã đưa lên 311 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 240 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 246549 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này