Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Xuân Sinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/taxuansinh70
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đoan Hùng
Quận/huyện Huyện Hưng Hà
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Chuyên, Nguyễn Trung Kiên
Đã đưa lên 283 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 929 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 20 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 146568 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này