Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Thống Nhất
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Minh Thanh, Cao Thống Suý
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 223 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1526 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này