BÀI VIẾT  (48 bài)
11859527

Lịch sử và ý nghĩa Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra Chỉ...

VĂN BẢN ĐỒNG KHO 1  (1670 bài)

BÀI GIẢNG  (182 bài)

TƯ LIỆU  (71 bài)


ĐỀ THI  (282 bài)

GIÁO ÁN  (47 bài)

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Nguyễn Minh Thanh
Lượt truy cập: 1

Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thị Mai
Điểm số: 3

Website đơn vị tiêu biểu